featured-slider

#Excel

Chuyển đổi hàng thành cột, cột thành hàng trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển đổi hàng thành cột và cột thành hàng trong Excel nhanh chóng, và mình sẽ thực h...
Read More

Hướng dẫn đánh số trang trong Word 2003/ 2007/ 2010/ 2013

Các bạn đang gặp rắc rối về cách đánh số trang trong word? Các bài luận văn, bài báo cáo, đồ án của bạn cần đánh số trang theo một trang bất...
Read More

Cách thoát tài khoản gmail trên tất cả các thiết bị

Bạn đang đăng nhâp gmail trên máy tính của người khác nhưng quên không thoát sau khi dùng? Bạn kiểm tra một số thiết bị di động và đăng nhập...
Read More